Norma ISO 9001

ISO 9001Dokažite usmjerenost svoje tvrtke prema kupcima i kvaliteti
ISO 9001 je najprepoznatljivija međunarodna norma za upravljanje kvaIitetom. Ona promiče zadovoljstvo kupca kroz stalna poboljšanja sustava upravljanja.
Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom dokazuje predanost stalnim poboljšanjima, dosljednosti i zadovoljstvu kupaca. To su opipljive poslovne prednosti koje igraju važnu ulogu u izgradnji održivog poslovanja.
Norma ISO 9001 sadrži zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom koji jača sposobnost organizacija da u kontinuitetu isporučuje proizvode i usluge koje ispunjavaju zahtjeve kupaca, zakonske zahtjeve i zahtjeve tržišta.
Neovisna procjena i certifikacija sustava upravljanja kvaIitetom šaIje jasnu poruku tržištu da organizacija djeluje u smjeru primjene učinkovitog sustava upravijanja.

Što je ISO 9001?
• norma ISO 9001 pruža model za sustav upravljanja kvalitetom koji je usmjeren na učinkovitost procesa s ciljem ostvarenja željenih poslovnih rezultata
• norma ISO 9001 promiče primjenu procesnog pristupa s nagIaskom na zahtjeve, dodanu vrijednost, rezultate i učinkovitost procesa te kontinuirano poboljšanje kroz objektivna mjerenja
• norma ISO 9001 je generička te je osmišljena i odnosi se u jednakoj mjeri odnosi na sve vrste organizacija, bez obzira na sektor, veličinu i proizvode koje isporučuje

Zašto je certifikacija dobra za poslovanje?
Certifikacija prema ISO 9001 demonstrira potencijalnim kupcima sposobnost organizacije za ispunjenje njihovih zahtjeva i potreba. Uvođenjem ISO 9001 organizacija postiže:
• povećanje povjerenja i zadovoljstva kupaca, što može voditi povećanju obima poslovanja
• značajnu komparativnu prednost iz razloga što sve više tvrtki i organizacija zahtijeva od svojih dobavljača i partnera da posjeduju certifikate za sustave upravijania kao preduvjet za pokretanje ili nastavak poslovne suradnje.

Certifikat ISO 9001 dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom organizacije provjeren u odnosu na zahtjeve norme i da je s njima usklađen. Izdan od strane neovisnog certifikacijskog tijela, certifikat potvrđuje usmjerenost prema upravljanju kvalitetom i zadovoljstvu kupca, čime je organizacija korak bliže uspostavi održivog poslovanja.
ISO 9001 nije namijenjen ukazati kako bi organizacija trebala voditi svoje poslovanje, već da pruži mogućnost usklađenja njenog poslovanja i poslovnih procesa na način koji najbolje odgovara postojećim potrebama organizacije. Norma također pomaže u promicanju izgradnji interne kulture stalnih poboljšanja procesa.
ISO 9001 osobito naglašava potrebu za traženjem načina za smanjenje grešaka, kroz preventivno djelovanje prema potencijainim pogreškama i identifikaciju potencijainih grešaka prije nego se one dogode.
Certifikacija prema ISO 9001 ima značajan utjecaj na održivost poslovanja upravo iz razloga što smanjenje grešaka u sustavu donosi izravne koristi u smislu smanjenja troškova i ušteda na svim poljima.

Kako se pripremiti za certifikaciju?
Važno je postaviti jasne ciljeve vezane za primjenu i procjene koje je potrebno napraviti. To uključuje:
• prepoznavanje zahtjeva kupaca
• prepoznavanje primjenjivih zakona
• uspostavu ciljeva i planova za poboljšanja.

Prije no što certifikacija započne organizacija treba provesti interne provjere i ocjene uprave kao sastavni dio implementacije sustava upravljanja kvalitetom.

Kontaktirajte nas

"Ne isplaćuje poslodavac plaće. On upravlja novcem. Plaće isplaćuje kupac."  Henry Ford