Norma ISO 50001

ISO 50001ISO 50001 je međunarodno priznata norma za upravIjanje energijom koja pruža okvir za poboljšanja energetskog učinka. Certifikacija prema normi ISO 50001 dokazuje da organizacija ima zdrav sustav upravljanja energijom usmjeren na uštede, smanjenje troškova i utjecaja na okoliš.
Učinkovit sustav upravIjanja energijom prednost je i za poslovanje i za okoliš. Sustavnim pregledom potrošnje energije moguće je identificirati područja u kojima postoji potencijaI za smanjenje potrošnje energije.
Najveće uštede ostvaruju se učinkovitim upravIjanjem energijom, a ne primjenom novih tehnologija. ISO 50001 pruža jasan okvir za upravljanje usmjeren na kontinuirana poboIjšanja energetskog učinka.

Što je ISO 50001?
ISO 50001 međunarodna je norma za sustave upravljanja energijom, namijenjena svim vrstama organizacija, iz svih posIovnih sektora. Sastoji se od zahtjeva važnih za ostvarenje poboIjšanja upravljanja energijom i energetskog učinka.

Namjena ISO 50001 norme je da:
• pomaže u poboljšanju energetske učinkovitosti i korištenja energije
• stvara transparentnost i komunikaciju o korištenju energije
• promovira najbolju praksu i najpoželjnija ponašanja kada je u pitanju upravIjanje energijom
• pomaže u procjeni i određivanju prioriteta pri implementaciji novih tehnologija za energetsku učinkovitost
• pruža okvir za promicanje energetske učinkovitosti kroz Iance nabave
• omogućava smanjenje emisija stakleničkih plinova i ostaiih nepoželjnih utjecaja potrošnje energije.

ISO 50001 norma kompatibilna je i harmonizirana s ostalim priznatim normama za sustave upravIjanja kao što su ISO 14001 za sustave upravljanja okolišem i ISO 9001 za sustave upravIjanja kvalitetom. Samim time vrIo ju je lako integrirati u postojeće sustave upravljanja i procese.

Zašto je certifikacija dobra za poslovanje i kako se pripremiti?
Certifikacija prema ISO 50001 dokazuje kupcima, zaposlenicima i zainteresiranim stranama da je učinkovito upravljanje energijom prioritet organizacije te da se energijom upravlja na sistematičan način. Primjena upravljanja energijom doprinosi:
• poboljšanju energetskog učinka, uključujući i smanjenje potrošnje energije
• smanjenju utjecaja na okoliš, ukjučujući i emisije stakleničkih plinova, bez da se time utječe na operativno djelovanje organizacije čime se u isto vrijeme povećava profitabiInost
• kontinuiranom poboljšanju sustava upravIjanja energijom
• osiguravanju provođenja mjerenja, dokumentiranja, izvještavanja i donošenja odluka vezanih za potrošnju energije
• kredibilitetu organizacije u komunikaciji s kupcima, zaposlenicima i svim zainteresiranim stranama

Priprema za certifikaciju podrazumijeva postavljanje jasnih ciljeva i rokova početka primjene i provođenja procjene. Organizacije koje dobro planiraju često su u prednosti i spremnije su za certifikaciju. To uključuje:
• analizu potrošnje energije i identifikaciju područja značajne potrošnje energije
• identifikaciju primjenjivih zakonskih zahtjeva
• identifikaciju i prioritizaciju potrebnih poboljšanja
• postavljanje jasnih ciljeva i planova poboljšanja.

Razvoj, primjena i certifikacija sustava upravljanja energijom kontinuirani je proces u kojem certifikacijski audit predstavlja samo jedan od elemenata provedbe kontinuiranog poboIjšanja.

Kontaktirajte nas

"Ne isplaćuje poslodavac plaće. On upravlja novcem. Plaće isplaćuje kupac."  Henry Ford