Norma ISO 37001

ISO 37001Što je ISO 37001?
Standard ISO 37001-Anti-bribery management systems (Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja) specificira zahtjeve i daje smjernice za uspostavljanje, provedbu, održavanje, pregled i poboljšanje sustava anti-koruptivnog upravljanja. Standard ISO 37001 primjenjiv je na podmićivanje te postavlja zahtjeve za sustav upravljanja čija je namjena spriječiti, otkriti i stvoriti reakciju na podmićivanje temeljem primjenjivih međunarodnih zakona i uzanci o borbi protiv davanja mita. Iako u svojoj osnovnoj formi ISO 37001 ne uključuje prijevare, nedozvoljeno udruživanje i druge prijetnje protiv tržišnog natjecanja, pranje novca ili druge aktivnosti vezane za nečistu praksu, organizacija može odlučiti proširiti opseg sustava upravljanja i na takve aktivnosti, što ovaj standard čini sveobuhvatnim.

Što podrazumijeva ISO 37001?Ethics Intelligence kurziv
Sustav može biti samostalan ili integriran u već postojeći (opći) sustav upravljanja. ISO 37001 podrazumijeva sljedeće, u odnosu na poslovanje organizacije:
• podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
• podmićivanje od strane organizacije u cjelini
• podmićivanje od strane pojedinog osoblja organizacije koje djeluje u ime organizacije ili za njenu korist
• podmićivanje od strane poslovnih suradnika organizacije koji djeluju u ime organizacije ili za njenu korist
• podmićivanje organizacije od treće strane
• podmićivanje osoblja organizacije od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije
• podmićivanje poslovnih suradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije
• sve ostale oblike izravnog i neizravnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).

Za koga je namijenjen ISO 37001?
Zahtjevi norme ISO 37001 su općeniti i namijenjeni su primjeni na sve organizacije (ili dijelove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu djelatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru. Opseg primjene tih zahtjeva ovisi o čimbenicima navedenim u poglavljima 4.1, 4.2 i 4.5 norme.

Zašto je certifikacija dobra za poslovanje i kako se pripremiti?
Standard ISO 37001-Anti-bribery management systems određuje niz mjera koje pomažu organizacijama da spriječe, otkriju i suzbijaju podmićivanje i korupcijske rizike. To uključuje prihvaćanje politika za borbu protiv davanja ili primanja mita, imenovanje osobe zadužene za poštivanje i provedbu politika, edukaciju i obuku, procjenu rizika i dubinsku analizu projekata i poslovnih suradnika (trećih strana), provođenje financijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izvješćivanja i istrage. Standard je osmišljen kao pomoć organizaciji u implementaciji sustava za sprječavanje podmićivanja ili poboljšanju kontrola koje se trenutno provode. ISO 37001 pomaže smanjiti rizik od podmićivanja, a dionicima i interesnim stranama pokazuje uspostavu međunarodno priznate kontrole podmićivanja.

ISO 37001 temelji se na modelu od četiri koraka i usklađen je s ISO 19600 standardom za sustave upravljanja sukladnosti:
1.Plan: odrediti vlastite zahtjeve za borbu protiv podmićivanja i provesti analizu rizika usklađenosti te na tim temeljima razviti strategiju koja uključuje mjere za rješavanje svih predmeta vezanih uz podmićivanje i korupciju
2. Do: uspostaviti anti-korupcijske mjere i redovno pratiti njihovu efikasnost
3. Check: pregledajte protuupravljanje upravljanje programom na temelju provedene kontrole
4. Act: pregledajte i poboljšajte program kontinuirano, osiguravajući slučajeve neusklađenost se prati i ispituje.

Kontaktirajte nas

"Ne isplaćuje poslodavac plaće. On upravlja novcem. Plaće isplaćuje kupac."  Henry Ford