Norma ISO 26000


ISO 26000Što je ISO 26000?
Standard ISO 26000 organizacijama daje preporuke za uvođenje društvene odgovornosti u vlastito poslovanje. ISO 26000 nije „certifiable“ standard, već predstavlja najbolju praksu pomoću koje organizacije mogu prilagoditi i podesiti vlastite aktivnosti, opskrbne lance i tržišta s ciljem društevno odgovornog poslovanja.
Standard definira društvenu odgovornost kao odgovornost organizacije za učinke svojih odluka i aktivnosti na društvo i okoliš kroz transparentno i etično ponašanje koje:
• doprinosi održivom razvoju, uključujući zdravlje i dobrobit društva
• uzima u obzir očekivanja dionika
• je u skladu s važećim zakonom i sukladnim međunarodnim normama ponašanja
• je integrirano u cijeloj organizaciji.

Standard je primjenjiv kod svih vrsta organizacija, malih i srednjih poduzeća, velikih tvrtki i sustava, privatnih ili državnih.

Prednosti ISO 2600 standarda
Uvođenjem standarda ISO 26000 optimiziraju se unutarnji procesi i osigurava integracija između sustava upravljanja i napora prema društvenoj odgovornosti i održivosti.
Također, ISO 26000 doprinosi poboljšanju B2B odnosa s dobavljačima, kupcima, partnerima, državom, medijima, strukom i zajednicom u kojoj organizacija djeluje. Standard unaprjeđuje i proširuje upravljanje rizikom budući da se vjerojatnost sukoba dionika, loše javnosti i reputacijske krize znatno smanjuje, a sačuvani ili poboljšani ugled povećava moral zaposlenika i sposobnost privlačenja kvalitetnijeg kadra. Također, ulagači, sponzori i financijska zajednica također su više zainteresirani za ulaganje u etično zdrave organizacije koje su usklađene sa ISO 26000.

Naše usluge uključuju:
• jednodnevno predstavljanje standarda ISO 26000 i korporativne društvene odgovornosti (društveno odgovornog poslovanja)
• jednodnevna radionica mapiranja ključnih područja društvene odgovornosti
• pomoć u definiranju mjera za integriranje društvene odgovornosti u postojeći sustav upravljanja
• provođenje analize praznina (gap analize) u odnosu na ISO 26000 sa prijedlogom poboljšanja
• pomoć pri pokretanju ili poboljšanju komunikacije o društvenoj odgovornosti organizacije.

 

"Ne isplaćuje poslodavac plaće. On upravlja novcem. Plaće isplaćuje kupac."  Henry Ford