Norma ISO 19600

ISO 19600Usklađenost je postala jedan od najvećih izazova s kojima se danas suočavaju tvrtke i organizacije. Nedostatak pravog nadzora i organizacijske kulture često za sobom povlače novčane milijunske kazne te gubitak imidža, reputacije, kupaca i poslovanja. Na koji se način način tvrtke mogu boriti protiv toga?

Što je usklađenost?Ethics Intelligence kurziv
Usklađenost podrazumijeva pridržavanje mjerodavnih i konkretnih zakona, primjenjive regulative, relevantnih industrijskih standarda i internih pravila koje organizacija mora implementirati i primjeniti kako bi mogla nesmetano poslovati. Usklađenost utječe na organizacijsko poslovanje, zaposlenike i njihovo postupanje prema kupcima, potrošačima, dobavljačima i ostalim dionicima.
U osnovi, najvažniji cilj usklađenosti je osigurati da tvrtke ispunjavaju svoje odgovornosti i učinkovito upravljaju rizikom štetnog djelovanja na njihov ugled.

ISO 19600 kao odgovor na zahtjeve poslovanja
S obzirom da se novi zakoni i propisi često pojavljuju, a troškovi neusklađenosti s istima su veliki, uvođenje ISO 19600, standarda i smjernica za sustav upravljanja usklađenošću, predstavlja savršeno rješenje za velike i male, privatne ili javne organizacije.
Norma ISO 19600 daje sveobuhvatne smjernice za implemetaciju sustava upravljanja usklađenošću ili usporedbu postojećeg sustava i procedura u organizacijama koje uređuju područje usklađenosti.

Zašto je ISO 19600 certifikacija dobra za poslovanje?
Organizacije koje teže dugoročnom i trajnom uspjehu trebaju stvoriti i održavati kulturu poštenja, etike i usklađenosti te razmotriti potrebe i očekivanja svih svojih dionika. Etika i usklađenost stoga su temelj za uspješno i održivo poslovanje.
Usklađenost je rezultat napora organizacije prema ugradnji korporativne kulture, ponašanja i stavova ljudi koji rade za nju. Zadržavajući svoju neovisnost, poželjno je da se upravljanje usklađenošću integrira s financijskim rizicima, kvalitetom, okolišnim, zdravstvenim i sigurnosnim procesima upravljanja te operativnim zahtjevima i ostalim procedurama organizacije.
Učinkovit sustav ISO 19600 upravljanja sustavom usklađenosti omogućuje organizaciji da pokaže svoju predanost usklađenosti s relevantnim zakonima, uključujući zakonske zahtjeve, pravila industrije i organizacijske standarde, kao i standarde dobrog korporativnog upravljanja, najbolje prakse, etiku i očekivanja zajednice.
Idealan pristup usklađenosti kreće od samog vodstva organzacije koje po principu „tone at the top“ primjenjuje temeljne vrijednosti i opće prihvaćeno korporacijsko upravljanje, etičke i standarde zajednice. Stoga, ugrađivanje sukladnosti u ponašanje ljudi koji rade za organizaciju ovisi prije svega o vodstvu na svim razinama i jasnim vrijednostima organizacije, kao i priznavanju i provedbi mjera za promicanje etičkog ponašanja. Ako to nije slučaj na svim razinama organizacije, postoji rizik od neusklađenosti.

Koristi od uvođenja ISO 19600
• pojednostavljuje primjenu načela etike i usklađenosti u organizaciji
• uključuje kritične elemente ostalih usvojenih standarda na fleksibilan način
• regulatorima ukazuje da organizacija poštuje i usvaja te je u skladu s najnovijim zakonima, standardima i regulativama
• temeljena je na identificiranim rizicima i obvezama usklađenosti
• cilj mu je stvoriti organizacijsku kulturu u kojoj usklađenost postaje opće pravilo
• idealan je kao uvod i prethodnica za uvođenje ISO 37001 ABMS.

Kontaktirajte nas

"Ne isplaćuje poslodavac plaće. On upravlja novcem. Plaće isplaćuje kupac."  Henry Ford