Znanje čini razliku. Neka znanje bude vaša prednost.

U suradnji sa našim partnerom, EducaMix - centrom za razvoj ljudskih potencijala, nudimo ciljane i djelotvorne metode za osobni i organizacijski razvoj zaposlenika u svrhu unaprjeđenja njihovih osobnih i stručnih kompetencija. Tvrtkama i pojedincima na raspolaganju su inovativni programi temeljeni na kreativnom pristupu obrade tema kako bi kvalitetno odgovorili potrebama najšireg broja polaznika.

educamix logoPružamo edukacije iz različitih područja poslovanja kroz otvorene i in-house treninge te short expert programe putem kojih polaznici usvajaju različite tehnike i alate za uspješno snalaženje u svakodnevnim poslovnim situacijama.


Kontinuirano učenje

Promjene na tržištu mogu biti pozitivne i poticajne ukoliko se njima aktivno upravlja. Aktivno upravljati poslovnim okruženjem i karijerom znači biti u korak s najnovijim zbivanjima i dostignućima u svojoj struci. U današnje vrijeme to znači kontinuirano stjecanje neformalne naobrazbe, vještina i znanja što zaposlenike i tvrtke čini konkurentnijima.
Obaveza profesionalnog razvoja u najvećoj je mjeri na poslodavcu, ali i na svakom djelatniku ponaosob, a istraživanja pokazuju da je ulaganje u obrazovanje investicija koja se najbrže vraća.
U sve dinamičnijem i tržišno zahtjevnijem okruženju upravo sposobni pojedinci, koji se kontinuirano usavršavaju, doprinose iznalaženju najučinkovitijih rješenja za svoju tvrtku te najviše doprinose njenom prosperitetu. Stoga je ključna uloga u razvoju karijere svakog pojedinca motiviranost, spremnost na neprestani osobni i poslovni razvoj koji uključuje kontinuirano aktivno učenje i usvajanje novih znanja i vještina.

• koristite svaku priliku za osobni razvoj i usavršavanje poslovnih znanja i vještina vaših zaposlenika
• tražite usavršavanja iz područja koja nisu direktno vezana za užu specijalnost ili trenutačnu poziciju zaposlenika
• pronađite edukacije koje zanimaju zaposlenike i prepoznajte koristi od znanja koja oni mogu steći
• pratite neprestano dostignuća na području specijalnosti vaših zaposlenika

 AKTUALNI OTVORENI TRENINZI 

 

"Nepismeni u 21. stoljeću neće biti oni koji ne znaju čitati i pisati, nego oni koji ne znaju učiti, zaboraviti neprimjenjivo i naučiti novo."  Alvin Toffler