Planovi i studije


Riječ strategija dolazi iz grčke riječi “strategos”, a u grčkom jeziku se koristi za riječ “general”. U smislu poslovanja i vaše tvrtke Vi ste taj general. Ono što je svakom generalu potrebno je da sagleda sveukupnu situaciju.
Poduzetnici su često zauzeti svakodnevnim poslovnim obvezama pa tako gube iz vida dugoročne ciljeve. Upravo zato postoje strateški i poslovni planovi. Strategija je način kako ostvariti željene rezultate. Prilikom izrade strateških i poslovnih planova potrebno je znati odgovoriti na pitanja kao što su: područje djelovanja tvrtke, ciljana grupa potrošača, sredstvo ulaska na tržište, na koji način će se tvrtka probiti na tržištu, kako će se dokazati (diferencijacija), kojom brzinom i u kojem pravcu će se tvrtka kretati na tržištu, te kako će postići prihode.
Strateško planiranje nije predviđanje budućnosti nego temeljna procjena sadašnjosti i projekcija onoga što bi moglo biti, s ciljem odabira najboljeg pravca za tvrtku. Pri planiranju je potrebno dobro poznavati okruženje i veze s okruženjem, kao i sam sustav.

Investicijske studije
Investicijska studija je poznata još pod nazivom studija izvedivosti, studija isplativosti, investicijski program ili feasibility study. Investicijska studija je dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka i varijantnih rješenja za različite situacije, što ih donosi buduće vrijeme. Studija definira projekt i služi kako bi se postavili ciljevi, identificirali problemi i mogućnosti, analizirala postojeća situacija i okruženje, te razmatranjem nekoliko mogućih scenarija pronašli pozitivni ishodi projekta.

Izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te općine, gradove i županije. Sadržaj investicijske studije odgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te strukturi koju traže domaće i inozemne poslovne banke i fondovi.

Investicijske studije služe za ishođenje:
- bankovnih kredita
- pojedinih EU fondova
- poticaja pojedinih ministarstava.

Osnovne cjeline investicijske studije su:
- analiza tržišta
- analiza planirane lokacije
- projekcija prihoda i troškova projekta
- projekcija financijskih izvještaja i isplativosti projekta
- analiza osjetljivosti projekta.

Najbitniji rezultati investicijske studije su izračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih tzv. statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta te financijske izvještaje.

Detaljnija struktura investicijske studije na sljedećem linku.

"Postoje rizici i troškovi vezani uz akciju. No oni su bitno manji od dugoročnih rizika i troškova komfora neaktivnosti."  J.F.K.

"Ako se želite uspješno suočiti sa budućnošću najbolje je da je sami stvarate."  Peter F. Drucker