Usluge koje pružamo u području EU fondova:

  • identifikacija EU natječaja i programa
  • razrada projektnih ideja
  • formiranje projektnih timova
  • priprema projektne dokumentacije
  • provođenje projekata
  • interna evaluacija projekata
  • izrada projektnih prijava
  • nadzor i kontrola provođenja projekata.

 Saznajte više na našoj web stranici EUfondovi.hr

 

 

"Ne isplaćuje poslodavac plaće. On upravlja novcem. Plaće isplaćuje kupac."  Henry Ford