IT usluge

• Osmišljavanje i dizajniranje originalnih responzivnih web rješenja po principu “ključ u ruke”:
   web aplikacije, landing pages, web portali, e-Commerce rješenja (Web Shop) uključujući razvoj koncepta, web dizajna, grafičke obrade, implementacije, do SEO optimizacije,
   statistike praćenja ponašanja posjetitelja i kupaca
• internet marketing: implementacija newsletter sistema, Google Adwords kampanje, FaceBook kampanje
• internet sigurnost: aktivna zaštita (prvenstveno Wordpress) internet stranica od potencijalnih hakerskih napada, kao i edukacija vezana uz internetsku sigurnost

 

 

"Postoje rizici i troškovi vezani uz akciju. No oni su bitno manji od dugoročnih rizika i troškova komfora neaktivnosti."  J.F.K.