Programi etike i usklađenosti

Za mala i srednja poduzeća, kao i za velike tvrtke, izrađujemo programe etike i usklađenosti.

Elementi učinkovitog programa etike i usklađenosti:
1. Vodstvo i nadzor nad programom uz odgovarajuće resurse i ovlasti
2. Norme, standardi i procedure (postupci)
3. Komunikacija o programu etike i usklađenosti
4. Relevantno i učinkovito osposobljavanje i edukacija
5. Monitoring (praćenje) i revizija programa
6. Usklađivanje s ljudskim potencijalima (poticaji i kazne)
7. Izvješćivanje i pravodobno reagiranje na optužbe
8. Kultura tvrtke

Izgradnja i upravljanje učinkovitim programom etike i usklađenosti temelji se na:
- potpori od strane vlasnika, višeg rukovodstva i/ili odbora
- procjeni rizika i „gapova“ te provođenju planiranih elemenata programa
- korištenju svih raspoloživih resursa
- stalnom mjerenju, praćenju i poboljšanju programa.

Kontaktirajte nas

"Samo moralno izgrađen čovjek je potpuno slobodan"  F.S.

"Sukladno zakonu čovjek je kriv ako naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ako samo pomisli da to učini."  I.K.