"Samo moralno izgrađen čovjek je potpuno slobodan"  F.S.

"Sukladno zakonu čovjek je kriv ako naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ako samo pomisli da to učini."  I.K.