EU fondovi

  • identifikacija EU natječaja i programa
  • razrada projektnih ideja
  • formiranje projektnih timova
  • priprema projektne dokumentacije
  • provođenje projekata
  • interna evaluacija projekata
  • izrada projektnih prijava
  • nadzor i kontrola provođenja projekata

Etički kodeks

Među glavne odlike svake suvremene tvrtke ubrajaju se i jasno uređena pravila profesionalnosti i etičnosti. Tvrtka Ravecon je stoga u svojim svakodnevnim nastojanjima da bude još bolja, profesionalnija i modernija donijela i Etički kodeks – načela poslovnog ponašanja. Ovim kodeksom regulirana je sigurnost i pouzdanost poslovanja s ciljem postizanja međusobnog povjerenja, temeljenja rada na znanju i iskustvu te maksimalne usmjerenosti prema korisnicima. Odredbe Etičkoga kodeksa se bez iznimke primjenjuju na sve zaposlenike tvrtke Ravecon i njegove vanjske suradnike. Pridržavanje odrednica Etičkoga kodeksa čini samo jednu u nizu aktivnosti usmjerenih na povećanje kakvoće rada Ravecona.

Tvrtka Ravecon potpisnica je Kodeksa etike u poslovanju, koji je Skupština Hrvatske gospodarske komore potvrdila Odlukom od 23. svibnja 2005. godine, te je spremna pridržavati se pravila Kodeksa prihvaćanjem svih prava i obveza koje iz toga proizlaze.

Ovdje možete vidjeti Povelju Kodeksa etike u poslovanju.

 

Prijavite se na newsletter.

Kontakt

01/5806-307

01/5806-308

"Ne isplaćuje poslodavac plaće. On upravlja novcem. Plaće isplaćuje kupac."  Henry Ford